Disputas: Jazzens forhistorie i Norge

Cand.philol. Erlend Skaatan Hegdal ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Charleston i Grukkedalen – Afrikansk-amerikanske artister i Norge før 1940

Erlend Skaatan Hegdal

Da jazzen kom til Norge på begynnelsen av 1920-tallet, var det ikke nasjonens første møte med den afrikansk-amerikanske musikktradisjonen. Den svarte amerikanske musikkens introduksjon i Norge er nå for første gang utforsket gjennom en detaljert arkivstudie, som tar utgangspunkt i gjestespill av afrikansk-amerikanske artister i en periode fra og med siste halvdel av 1800-tallet og fram til annen verdenskrig.

Prosjektet Charleston i Grukkedalen dokumenterer gjennom et omfattende materiale av primærkilder at afrikansk-amerikanske artister gjorde seg bemerket i Norge langt tidligere, og i et større omfang, enn hva den norske musikkhistorielitteraturen tilsier. Blant disse artistene fantes «negerkomikere», konsertsangere, messingblåsere, dansere og revygrupper. Eksempelvis kan brassbandet «Negerkapellet»s omfattende turnévirksomhet i Norge i 1898-1899 nevnes, eller historien om den begavede sangeren, danseren og komikeren Geo Jackson, som i perioden 1892-1906 var en regelmessig gjest på norske varietéscener.

De norske førstehåndserfaringene med den afrikansk-amerikanske musikktradisjonen utgjør en kime til vår nasjonale jazz- og populærmusikkhistorie. I mellomkrigstiden gikk svarte amerikanske artister fra å være eksotiske kuriositeter på varietéscenen til innflytelsesrike musikkutøvere med engasjerte lokale tilhørere. Med utgangspunkt i skriftlige kilder søker avhandlingen etter kontinuitet fra de i lydkilder udokumenterte afrikansk-amerikanske artistene før 1920-tallet, til deres dokumenterte etterfølgere.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 4. juni 2015, kl. 10.15 i Salen i ZEB-bygningen, Blindern: "Kunstnerisk og musikalsk selvfremstilling. A propos Josephine Bakers to, og Louis Armstrongs ene besøk i Norge i mellomkrigstiden."

Bedømmelseskomité

  • Professor Tor Dybo, Universitetet i Agder (andreopponent)
  • Professor Odd Sjønne Skårberg, Høgskolen i Hedmark (førsteopponent)
  • Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Hans T. Zeiner-Henriksen

Veileder

  • Hovedveileder: Professor Stan Hawkins, Universitetet i Oslo
  • Biveileder: Professor emeritus Arvid O. Vollsnes, Universitetet i Bergen
Publisert 3. juni 2019 13:16 - Sist endret 3. juni 2019 13:16