2016

Tidligere

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Panne, Øyenbryn, Hake.
Tid og sted: 29. sep. 2016 12:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Master Mari Romarheim Haugen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Music-Dance. Investigating Rhythm Structures in Brazilian Samba and Norwegian Telespringar Performance

Tid og sted: 26. apr. 2016 10:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Panoramic Constraints: A Study of Johan Svendsen’s Musical Sketches and Exercises

Tid og sted: 19. feb. 2016 10:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Cand.philol. Øyvin Dybsand ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): JOHAN HALVORSEN (1864-1935). En undersøkelse av Johan Halvorsens kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet