Disputas: Johan Halvorsen som musikalsk multikunstner

Cand.philol. Øyvin Dybsand ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): JOHAN HALVORSEN (1864-1935). En undersøkelse av Johan Halvorsens kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet

Øyvin Dybsand

Fiolinisten, dirigenten og komponisten Johan Halvorsen (1864–1935) var en sentral figur i norsk musikkliv. Gjennom sitt 36-årige virke som kapell­mester ved teater- og operascenene i Bergen og Kristiania stod han svært sentralt i fram­veksten av et nasjonalt norsk kulturliv.

Som komponist var Halvorsen selvlært, og mye av hans teatermusikk, kom­po­nert med korte tidsfrister og innimellom andre gjøre­mål, har vært rubrisert som «kapellmester­musikk» uten «blivende verd». Verk som de tre symfoniene er blitt trukket fram i stedet. Avhandlingen til Øyvind Dybsand har et annet utgangspunkt, idet den framhever hans mangesidige virke som fiolinist og kapellmester og hans fantas­tiske omstil­lings­evne og fantasi som selve kjer­nen i hans kompositoriske virke, noe som har nedfelt seg i alle typer komposisjoner av Halvorsen, ofte tilsynelatende som det reneste konglome­rat av brokete elementer side om side i samme verk.

Ved hver eneste komponist­­oppgave, liten som stor, kunne Halvorsen bygge på hele sitt arsenal av er­farin­ger som teaterkapellmester, fiolinist og orkes­ter­dirigent. Dette begren­ser seg ikke til rent musikalske erfaringer, men om­fatter alle hans erfaringer som objekt for og deltaker i diskursene i og rundt musikk­livet i hans samtid. En barriere for studier av Halvorsens musikk har vært mangelen på en systematisk gjennomgang av det notematerialet han etterlot seg. Basert på manuskripter i inn- og utland inkluderer avhandlingen en ny, kronologisk ordnet verkliste, samt en oversikt over Halvorsens musikalske gjøremål dag for dag i perioden 1876–1935.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 19. februar 2016, kl. 10.15 i Salen i ZEB-bygningen, Blindern: "Johan Halvorsens orkestrering i lys av orkestreringsstiler i det 19. og tidlige 20. århundre"

Tid og sted for disputas

Fredag 19. februar 2016, kl. 12.15 i Salen i ZEB-bygningen, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Asbjørn Eriksen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Tomi Mäkelä, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (førsteopponent)
  • Professor Randi Selvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Veileder

  • Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo

Lenke til avhandlingen

Avhandlingen

Publisert 3. juni 2019 13:16 - Sist endret 3. juni 2019 13:16