Disputas: Kroppen forstår rytmen i samba og telespringar

Master Mari Romarheim Haugen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Music-Dance. Investigating Rhythm Structures in Brazilian Samba and Norwegian Telespringar Performance

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Panne, Øyenbryn, Hake.

Mari Romarheim Haugen

Musikk er ikke bare lyd, musikk er også bevegelse. Ikke minst er det nære forbindelser mellom musikalsk rytme og kroppsbevegelser. I en ny avhandling viser Mari Romarheim Haugen hvordan studier av musikkstilarter som er uløselig knyttet til dans gir ny innsikt i betydningen av bevegelse i rytmeopplevelsen.

Denne avhandlingen bygger på rytmestudier av to spesifikke stilarter, nemlig brasiliansk samba og norsk telespringar. Samba og telespringar er svært forskjellige, men har det til felles at de begge kommer fra en muntlig formidlingstradisjon, karakteriseres ved stilspesifikke komplekse rytmer og hver især er tilknyttet en tilhørende dans. Siden musikken og dansen har utviklet seg sammen over tid gjennom gjensidig påvirkning, er dansen i disse stilartene ikke bare en respons på den lydelige musikken, men en integrert del av musikken.

Siden de komplekse rytmemønstrene i samba og telespringar består av enheter av systematisk ulik lengde, lar disse rytmene seg ikke notere vel hjelp av tradisjonell notasjon. Ved hjelp av ny bevegelsessporingsteknologi (motion capture) har Haugen kunnet gjøre svært nøyaktige og presise opptak av musikeres og danseres kroppsbevegelser mens de spiller og danser. Resultatene viser at de samme komplekse rytmemønstrene som tidligere er funnet i lyden av samba og telelspringar også finnes i periodiske bevegelser hos utøvere. Dette bygger opp under at det er nære forbindelser mellom rytme og bevegelse. Det vitner også om at utøvere og personer som har kjennskap til disse stilartene ikke bare hører lyden av musikken, men også har kroppslig kunnskap om rytmen – bevegelsen er en integrert del av musikkopplevelsen. Selv om denne studien ser spesifikt på rytmen i samba og telespringar, er koblingen mellom rytme og bevegelse overførbart til andre stilarter. Ved å inkludere utøveres og publikums kroppsbevegelser i rytmestudier kan vi få en bedre forståelse av hvordan vi opplever musikalsk rytme.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 29. september 2016, kl. 10.15 i Salen, ZEB-bygningen, Blindern: "Effects of tempo on rhythm perception and production"

Det vil være en liten uformell sammenkomst i etterkant av disputasen, utenfor Salen, hvor det vil bli servert litt å drikke og litt snacks å bite i.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Sofia Dahl, Universitetet i Oslo/Aalborg Universitet København (administrator)
  • Forsker Rainer Polak, Hochschule für Musik und Tanz Köln (andreopponent)
  • Professor Petri Toiviainen, Universitetet i Jyväskylä (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Veileder

  • Anne Danielsen, Universitetet i Oslo
  • Rolf Inge Godøy, Universitetet i Oslo
  • Alexander Refsum Jensenius, Universitetet i Oslo

Arrangør

Institutt for musikkvitenskap v/Turid Kristensen
Publisert 3. juni 2019 13:16 - Sist endret 21. juni 2019 09:12