2017

Tidligere

Tid og sted: 21. sep. 2017 12:15, i Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Master Kai Arne Hansen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fashioning Pop Personae: Gender, Personal Narrativity, and Converging Media in 21st Century Pop Music.  

Tid og sted: 9. jan. 2017 12:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Master Ingrid Mørseth Tolstad ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Snowflake Music: A Music Production Company in the Making