Disputas: Identitetsforhandlinger i popmusikk

Master Kai Arne Hansen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fashioning Pop Personae: Gender, Personal Narrativity, and Converging Media in 21st Century Pop Music.  

Kai Arne Hansen

Popmusikk er ikke bare underholdning, men også en arena hvor identiteter, holdninger og verdier utforskes og fremforhandles. Ikke minst synliggjøres musikkens politiske, sosiale og kulturelle potensiale i artisters selvrepresentasjoner, både på og av scenen. Disse representasjonene aktiverer en rekke diskurser rundt kjønn, seksualitet og etnisitet. I en ny avhandling viser Kai Arne Hansen hvordan fire ulike popartisters identiteter konstrueres og fremforhandles gjennom ulike virkemidler.

Ved å rette fokus mot skjæringspunktet mellom de estetiske og narrative dimensjonene ved poprepresentasjoner stiller Hansen en rekke kritiske spørsmål knyttet til de identitetspolitiske aspektene ved dagens populærmusikk. Hvilke fordommer og stereotypier er assosiert med boyband formatet, og hvordan forsøkte Zayn Malik å bryte med slike fordommer etter at han forlot One Direction? Ved hjelp av hvilke virkemidler etableres Beyoncé som handlekraftig og bemyndiget? Hvordan kan Sia sin selvanonymisering ses i sammenheng med en “sårbarhet-på-utstilling” i hennes sanger og musikkvideoer? Disse spørsmålene og flere legger grunnlaget for å tilnærme seg dagens popmusikk fra et tverrfaglig perspektiv, og avhandlingen forfekter et syn på popartisters “persona” som tar høyde for at musikkopplevelser strekker seg utover lydopptaket. Til syvende og sist søker avhandlingen å demonstrere at popartisters identiteter konstrueres på tvers av en rekke medieplattformer, og at også lytterens aktørskap står sentralt i å fastsette betydningen av de ulike symbolene som utgjør pop-opplevelsen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 21. september 2017  kl 10:15, i Salen, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2, Blindern

“From boy-band to man-band: Take That, Boyzone, and the personae of aging masculinities”

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Freya Jarman, University of Liverpool (førsteopponent)
  • Associate Professor Ragnhild Brøvig-Hanssen, University of Oslo (administrator)
  • Professor Derek Scott, University of Leeds (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Peter Edwards

Veileder


 

Arrangør

Institutt for Musikkvitenskap v/Turid Kristensen
Publisert 21. aug. 2017 14:55 - Sist endret 25. jan. 2019 09:57