Disputas: Makt, musikk og en hitfabrikk

Master Ingrid Mørseth Tolstad ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Snowflake Music: A Music Production Company in the Making

 

Ingrid Mørseth Tolstad

Kan man lage en hitlåt på bestilling? Og hva krever det i så fall av kunstneriske og kommersielle rammer? I flere år fotfulgte Ingrid M. Tolstad et svensk musikkproduksjonsselskap gjennom en famlende oppstart, sure nederlag og gryende suksesser. Prosjektet har tatt henne til velrenommerte musikkstudioer i Stockholm, prisutdelingsfester i Moskva og nedlagte flyhangarer på den sibiriske tundraen.

Tolstads doktoravhandling i musikkvitenskap er en inngående studie av det Stockholmsbaserte musikkproduksjonsselskapet Snowflake Music, som fokuserer på musikalske samarbeid med russiske produsenter og artister. Avhandlingen viser hvordan kreative samarbeid på tvers av grenser krever iherdig innsats for å få det til å fungere. Men musikkbransjen er i voldsom omstilling, og det kan vise seg å være både lønnsomt og lærerikt å aktivt oppsøke samarbeid med andre aktører enn de tradisjonelle, forteller Tolstad.

– Når jeg i avhandlingen skriver om ulike musikalske sfærer handler det om noe mer enn at musikk høres ulik ut på ulike steder i verden. Måten musikk blir til på handler ikke bare om instrumenter, om det å lage lyd, men også i stor grad om hvordan det lokale musikkmarkedet er organisert: hvordan låtskrivere, artister og produsenter tjener penger. Estetikk og pragmatikk, kunst og kommers, henger nøye sammen, sier Tolstad. Når ulike måter å praktisere musikk på møtes oppstår maktforhandlinger: hvem bestemmer, og over hva. Dette er på ingen måte friksjonsfritt. Slik er det jo i de fleste bransjer. – Det å lage musikk omtales ofte som primært å handle om kunst, men det å være låtskriver er også et yrke. Det er bare et yrke som ikke har blitt studert i særlig grad tidligere, påpeker Tolstad.

– Det å lage musikk er noe mer enn det endelig produktet, CDen, mp3-fila. Det er noe mennesker gjør sammen. En låt er resultatet av mennesker som har sittet sammen og spilt, sunget, diskutert og kranglet, der mange får mene noe om sluttproduktet, men få har det endelige ordet, fortsetter Tolstad.

– Erfaringene til produksjonsselskapet Snowflake Music har åpenbar overføringsverdi til andre bransjer og andre kreative samarbeid, sier Tolstad, som i dag er forsker på Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun jobber med omstilling i mediebransjen.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 9. januar 2017, kl. 10.15 i Salen i ZEB-bygningen, Blindern:

"Popular Music Scholarship in Digital and Post-Digital Musical Worlds: Does "popular music studies" still have something to contribute to our understanding of digital (and post-digital) popular music worlds? Does it any longer make sense to talk about "popular music," and the study of it, as something distinct from broader musical fields?"

Det vil være en liten uformell sammenkomst i etterkant av disputasen, utenfor Salen, hvor det vil bli servert litt å drikke og litt snacks å bite i.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Kyle Devine, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Annemette Kirkegaard, Københavns universitet (andreopponent)
  • Professor Martin Stokes, King’s College London (førsteopponent)

Leder av disputas

Disputasleder er instituttleder Peter Edwards

Veileder

  • Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo
  • Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo

Arrangør

Institutt for musikkvitenskap v/Turid Kristensen
Publisert 2. des. 2016 13:15 - Sist endret 21. juni 2019 09:15