2018

Tidligere

Tid og sted: 16. mars 2018 12:15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Master Thomas Erma Møller ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sources, Structure and Surface: Philological and Analytical Studies in Fartein Valen’s Orchestral Works