English version of this page

Disputas: Timing er alt - eller er det?

Master Guilherme Schmidt Câmara ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling Timing Is Everything . . . Or Is It? Investigating Timing and Sound Interactions in the Performance of Groove-Based Microrhythm for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Guilherme Schmidt Câmara, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"Musikere spiller ofte med fleksibel timing for å formidle forskjellige ønskede "mikrorytmiske" følelser i groove-basert musikk, enten ved å spille litt bak, eller foran beaten. Presis kontroll over timing regnes som et kjennetegn på utmerket groove-spilling og kan føre til oppfatningen av forskjellige kvalitative effekter. Men hvordan oppnår musikere dette? Er det bare via tidsmessig forskyvning av toner (plassering av slag sent eller tidlig), eller manipulerer de også andre akustiske egenskaper ved tonene? Forskningen i denne avhandlingen viser at "timing" ikke er alt som skal til for å skape «groove-følelser», og faktisk bruker musikere en rekke "lyd"-egenskaper som varighet, intensitet og frekvens for å formidle forskjellige følelser. Ved å analysere lydopptak fra tre sett med fremføringseksperimenter med gitarister, bassister og trommeslagere, var det mulig å identifisere ulike timing-lyd-strategier både på gruppenivå og for individuelle utøvere. Alt i alt viser denne forskningen at både tidsmessige og lydrelaterte egenskaper bidrar til produksjon og oppfatning av rytme i musikk, og gir dypere innsikt i hvordan profesjonelle musikere skaper groove under fremføring.

Prosjektet har vært gjennomført som del av prosjektet TIME – Timing og lyd i musikalsk mikrorytme ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Av hensyn til smittesporing kreves forhåndspåmelding for publikum som vil være fysisk til stede. Disputasen vil også strømmes direkte. Lenke til livestream publiseres på denne nettsiden.

Livestream

Påmelding

Bestill et digitalt eksemplar av avhandlingen.

Prøveforelesning

Tid og sted: 

17. september 2021, kl. 10:15, Harald Schjelderups hus, Forsamlingssalen

Oppgitt emne: "How far can we predict aesthetic effects from physical properties within and beyond groove music, and what can different microrhythmic feels communicate to listeners?"

Av hensyn til smittesporing kreves forhåndspåmelding for publikum som vil være fysisk til stede (se påmeldingsskjema for disputas). Prøveforelesningen vil også strømmes direkte. Lenke til livestream publiseres på denne nettsiden.

Bedømmelseskomité

Dr. Rainer Polak, Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (førsteopponent)

Professor Anders Friberg, Kungliga Tekniska högskolan (andreopponent)

Førsteamanuensis Ragnhild Brøvig-Hanssen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Zafer Özgen

Veiledere

Professor Anne Danielsen, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Kristian Nymoen, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 1. sep. 2021 09:22 - Sist endret 15. sep. 2021 13:14