English version of this page

Disputas: Intimitet uten nærhet?

Master Emil Kraugerud ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling Come Closer: Acousmatic Intimacy in Popular Music Sound for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hake, visjon omsorg.

Når begrepet intimitet brukes i musikkanmeldelser, dagligtale og musikkforskning, for eksempel når lyden av en stemme eller annen lyd er beskrevet som intim, kan det gi assosiasjoner til fysisk nærhet. Men begrepet er mer ladet enn som så, med tilknytning til menneskelige relasjoner og interaksjoner. Kraugeruds doktoravhandling tar for seg intimiteten som kan oppleves ved lytting til enkelte musikkinnspillinger, samt musikkproduksjonens mulighet til å utløse slike opplevelser.

Denne typen intimitet skiller seg fra den vi kan oppleve i fysiske mellommenneskelige møter nettopp ved at det verken er snakk om en fysisk nærhet eller spesielt nære og/eller eksklusive relasjoner. Likevel kan musikkinnspillinger gi en følelse av både fysisk og emosjonell nærhet, som ofte utløses av hva musikere, musikkprodusenter, studioteknikere og mikseteknikere gjør i musikkproduksjonsprosessen. Kraugerud begrepsfester og utforsker denne mangesidige følelsen av intimitet som kan oppstå når man lytter til musikkinnspillinger—der lydenes opprinnelser (musikere og instrumenter) er fysisk fraværende for lytteren—gjennom en kombinasjon av litteraturgjennomganger, soundanalyser av innspilt musikk og intervjuer med musikkprodusenter. På denne måten bidrar avhandlingen til en bevisstgjøring om og kvalitativ innsikt i opplevelsen av intimitet som en form for tilknytning til musikk, samt hvordan musikkproduksjon påvirker lytteres fortolkning av musikalsk mening.

 

Emil Kraugerud gjennomførte en vellykket disputas 25. februar 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: What are the ramifications of acousmatic intimacy for theories of popular music - cultural, social, psychological and/or economic

Vurderingskomité

Professor Nicola Dibben, University of Sheffield (førsteopponent)

Professor Serge Lacasse, Université Laval (andreopponent)

Professor Stan Hawkins, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Zafer Özgen

Veiledere

Ragnhild Brøvig-Hanssen, Universitetet i Oslo

Eirik Askerøi, Høgskolen i Innlandet


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 4. feb. 2021 15:15 - Sist endret 2. mars 2021 07:41