Musikk, opphavsrett og internett

Presentasjon av funn og utfordringer musikkbransjen står ovenfor i utvikling og utnytting av åndsverk i strømmetjenesters og sosiale mediers tidsalder.

Åpen laptop med Spotify på skjermen.

Spotifys makt vokser i takt med nye lyttevaner, viser forskning fra prosjektet MUSEC, som nå inviterer til sitt avslutningsseminar.

Foto: sgcdesignco/unsplash.com

Forskningsprosjektet Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC) ved Institutt for musikkvitenskap inviterer til et digitalt avslutningsseminar om musikk, opphavsrett og internett. 

Vi ber deg melde deg på seminaret:

Påmelding (nettskjema.uio.no)

Prosjektet har undersøkt en rekke utfordringer knyttet til å utvikle og utnytte åndsverk i strømmetjenesters og sosiale mediers tidsalder.

På seminaret blir det presentert funn fra prosjektet, men det vil også bli lagt fram alternative perspektiver på musikkbransjens og opphavsrettens utvikling – og ikke minst holdes en paneldebatt med sentrale bransjeaktører.

Foreløpig program

  • Del 1: Funn fra MUSEC-prosjektet: Musikk, opphavsrett og internett
  • Del 2: Keynotes: Nordisk musikkbransje i et internasjonalt perspektiv
  • Del 3: Paneldiskusjon: Musikkbransjen i overgangen fra 2010-tallet til 2020-tallet

Kontakt


Følg med på Facebook!

Publisert 17. des. 2020 14:14 - Sist endret 19. mai 2021 15:04