English version of this page

Æresdoktor Nicola Dibben: “Fiddling while Earth burns? Musicking and environmentalism”

Universitetet i Oslo utnevner professor Nicola Dibben til æresdoktor. Hennes gjesteforelesning handler om hvordan musikk representerer, uttrykker og bruker den naturlige verden som lyd, og hvordan musikk bringer mennesker sammen.

Portrett av Nicola Dibben

Nicola Dibben studerer musikkens betydning for hvordan vi forstår oss selv og verden, med fokus på formidling og opplevelse av følelser og mening. Foto: Annica Thomson

– Naturen har alltid inspirert musikkskapere på tvers av menneskets kulturer og historie, men nå står vi overfor miljøendringer og klimakrisen. Hvilken rolle har musikk og musisering i møte med en slik krise, utover de direkte miljøpåvirkningene? Jeg ser på hvordan musikk representerer, uttrykker og bruker den naturlige verden som lyd, hvordan musikk bringer mennesker sammen i virtuelle/forestilte aktivistsamfunn, og i liveopptredener, og hvordan det bidrar til å konstruere rammene som brukes til å forstå denne nødsituasjonen – både gjennom eksplisitt aktivistisk musikk, og gjennom musikkens noen ganger mindre åpenbare innramminger av menneskets forhold til den naturlige verden.

Jeg identifiserer to dominerende rammer i europeisk og nordamerikansk miljøaktivistisk musisering: krisebeskrivelsen av global oppvarming, og estetisering av den naturlige verden. Den implisitte antagelsen av begge deler er at musikk og musisering påvirker biosfæriske verdier, intensjoner og atferd overfor klimaendringer – men vi har nesten ingen empiriske bevis på dette, og heller ikke et teoretisk rammeverk for hvordan det kan være slik. Jeg benytter musikkvitenskapelig, sosiologisk og psykologisk kunnskap for å foreslå hvordan et slikt rammeverk kan se ut, illustrert med musikalske eksempler fra skjermmusikk, populærmusikk og konsertmusikk.

Nicola Dibben

Nicola Dibben (født 1969) er en britisk musikkforsker, og professor og forskningssjef ved Fakultet for kunst og humaniora ved University of Sheffield. Hun har vært gjesteprofessor ved University of Graz og ved Stanford University.

Hennes bidrag inkluderer et samarbeid med kunstneren Björk på hennes multimedia-app og album Biophilia fra 2011. Dibbens artikkel om Björk var en av de første artiklene om populærmusikk som ble akseptert av det tradisjonelle tidsskriftet Music Analysis.  Hun har publisert bredt om musikkvitenskap, musikkpsykologi og populærmusikk, og har vært redaktør for tidsskriftene Popular Music and Empirical Musicology Review.

Dibben er medlem av RITMOs vitenskapelige råd ved UiO, og har sittet i evalueringspaneler for Norges forskningsråd og UiIO: Life Sciences.

Æresdoktorat

UiOs æresdoktorat gis til fremtredende, oftest utenlandske, forskere. Det tildeles uten at kandidaten har forsvart en avhandling i offentlig disputas. UiO har hatt rett til å oppnevne æresdoktorer siden 1824. De oppnevnes vanligvis hvert tredje år på UiOs årsfest i september.

Forelesningen holdes på engelsk, og er åpen for alle.
Den vil også være tilgjengelig live på Zoom.

Publisert 16. aug. 2022 10:51 - Sist endret 31. aug. 2022 10:14