Oslo Death Network

ODN er et tverrfaglig forskningsnettverk innen forskning på døden.

Menneskehetens evne til å reflektere over egen dødelighet preger oss, vår identitet og våre verdier, og motiverer handlingene våre i mye større grad enn det som vanligvis er anerkjent. Vi undertrykker ofte tanker og frykter knyttet til døden, siden disse i stor grad er assosiert med negative følelser. Men en bevissthet og aksept for dødens uunngåelighet dyrker positive verdier og fører til bedre livskvalitet.

Oslo Death Network har deltagere på tvers av en rekke fagfelt, inkludert medisin, psykologi, filosofi, musikkvitenskap og kunst.

Emneord: Musikkvitenskap, Filosofi, medisin
Publisert 11. jan. 2019 14:42 - Sist endret 7. apr. 2019 14:21