Norsk nettverk for tverrfaglig bevegelsesforskning

Norsk nettverk for tverrfaglig bevegelsesforskning er en sammenslutning av forskere og praktikere som er interessert i både teoretiske og praktiske sider ved studiet av kropp og bevegelse.

Nettverket har ca 50 medlemmer fra hele landet, mange fra universiteter og høyskoler, men også næringsdrivende og praktikere. Medlemmene har bakgrunn fra en rekke forskjellige fagområder, blant annet fysioterapi, medisin, psykologi, lingvistikk, informatikk, musikk(vitenskap) og dans(evitenskap).

Nettverket ble stiftet våren 2007 og har som mål å informere om pågående aktivitet i Norge, invitere til relevante arrangementer, og oppmuntre til videre tverrfaglig forskningssamarbeid. For dette formålet er det opprettet en egen  e-post-liste som alle som vil kan melde seg på. E-post-listen er moderert, og det sendes mindre enn én e-post per måned.

Aktiviteter

Medlemmer av nettverket

Medlemliste kommer. 

 

 

Publisert 5. sep. 2008 13:27 - Sist endret 7. mars 2018 11:36