Norsk nettverk for tverrfaglig bevegelsesforskning

Norsk nettverk for tverrfaglig bevegelsesforskning er en sammenslutning av forskere og praktikere som er interessert i både teoretiske og praktiske sider ved studiet av kropp og bevegelse.

Nettverket har medlemmer fra hele landet, mange fra universiteter og høyskoler, men også næringsdrivende og praktikere. Medlemmene har bakgrunn fra en rekke forskjellige fagområder, blant annet fysioterapi, medisin, psykologi, lingvistikk, informatikk, musikk(vitenskap) og dans(evitenskap).

Nettverket ble stiftet våren 2007 og har som mål å informere om pågående aktivitet i Norge, invitere til relevante arrangementer, og oppmuntre til videre tverrfaglig forskningssamarbeid. Siden 2018 drives nettverket fra fourMs-laben ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Publisert 5. sep. 2008 13:27 - Sist endret 15. mars 2019 20:22