English version of this page

Musikk: Bevegelser som beveger - teoretiske og psykologiske implikasjoner av musikkens kroppslige situering (avsluttet)

Musikk engasjerer ikke bare ørene, men også våre kropper og vårt følelsesliv. Men hvordan opplever vi som lyttere at musikk gir mening? Hvilke forbindelser er det mellom musikk, kropp og følelser?

Ordsky med blant annet ordene music og metaphor. Illustrasjon.

Om prosjektet

Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan musikkens positive krefter kan hjelpe oss i hverdagslivet såvel som i krisesituasjoner. Prosjektet skal undersøke hva det vil si at musikk gir mening, og hvordan musikken innehar både en estetisk og terapeutisk dimensjon. Et av målene med dette er å øke forståelsen av musikkens potensial som middel til å styre følelses- og stemningsleiet.

Musikk gir mening for oss gjennom en rekke kognitive og psykologiske prosesser. Prosjektet ønsker å  undersøke disse prosessene, og hovedfokus er de tette forbindelsene mellom musikk, bevegelse og emosjoner.

I tillegg skal prosjektet videreutvikle en musikkanalytisk tilnærming som er rettet mot lytteren. En slik musikkanalyse gjenspeiler hvordan musikkerfaringen er knyttet til det kroppslige og hvordan den aktiverer flere ulike sanser.

I prosjektbeskrivelsen har dette gitt seg uttrykk i følgende målbeskrivelser:

Mål

Hovedmål:

  • å øke bevisstheten omkring og forståelsen av musikkens positive krefter i hverdagslivet såvel som i krisesituasjoner.

Delmål

  • å etablere et internasjonalt, tverrfaglig forskernettverk viet studier av kroppens og emosjonenes rolle i musikkerfaringen.
  • å vinne ny innsikt i de kognitive og psykologiske prosessene som ligger til grunn for billeddannelsen under musikklytting (det som på engelsk betegnes som “image formation”, og som omfatter mer enn visuelle bilder, f.eks. auditive bilder og kinestetiske bilder)
  • å videreutvikle en lytterorientert musikkanalytisk tilnærming som søker å gjenspeile musikkerfaringens kryssmodalitet.

Les mer om prosjektet.

Se prosjekbeskrivelse, publikasjoner m.m. på de engelske prosjektsidene.

Finansiering

Forskningsprosjektet ble finansiert av Norges forskningsråds program for fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM) og Universitetet i Oslo.
 

 

 

Publisert 7. apr. 2010 14:41 - Sist endret 20. apr. 2020 14:01

Kontakt

Prosjektleder
Professor Hallgjerd Aksnes
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere