Symposium om populærmusikk og kjønn

Hvordan påvirker musikk våre forestillinger om kjønn? Prosjektet Populærmusikk og kjønn i en transkulturell kontekst inviterer til symposium med internasjonale gjester. Blant temaene er Justin Biebers samarbeid med rapperen Ludacris. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Forskningsprosjektet Populærmusikk og kjønn i en transkulturell kontekst er et av de første av sitt slag i Europa. Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer musikkvitenskap, sosiologi, medievitenskap, kjønnsstudier og sosialantropologi.

Program

Deler av prosjektets forskningsresultater presenteres av prosjektleder Stan Hawkins og postdoktor Mats Johansson. I tillegg blir det forelesninger med to internasjonale gjester, Will Straw og Barbara Bradby.

Will Straw, Professor of Communications, McGill University, Montreal, er en ledende skikkelse innen kulturstudier, med en rekke viktige publikasjoner bak seg, blant annet monografien Cyanide and Sin: Visualizing Crime in 50s America (2006). Straw skal forelese om det nasjonalt spesifikke i musikalske karrierer.

Barbara Bradby, førsteamanuensis i sosiologi, Trinity Collge, Dublin, har jobbet med spørsmål om kjønn og musikk i sosiologiske perspektiver i rundt 30 år, både i en britisk og internasjonal kontekst. Bradby skal snakke om popidolet Justin Biebers' musikalske samarbeid med den amerikanske rapperen Ludacris.
 

14.00 Åpning ved instituttleder Alexander Refsum Jensenius og introduksjon ved prosjektleder Stan Hawkins.

14.15 Will Straw: Pathways and Patterns: On the National Specificity of Musical Careers

15.30 Stan Hawkins og Mats Johansson: Music in a Transcultural Space: Inscriptions of Representation through Performance

16.45 Professor Barbara Bradby: Growing up to be a Rapper: Justin Bieber’s Duet with Ludacris

Arrangementet foregår på engelsk.

Vel møtt!

Publisert 20. mars 2013 12:42 - Sist endret 5. okt. 2015 10:45