Artikkel om 'typisk norsk' musikk i Morgenbladet

Stan Hawkins er intervjuet i Morgenbladet om populærmusikk og nasjonal identitet.

Prosjektleder Stan Hawkins uttaler seg i Morgenbladet 28. juni om hvordan kontekst påvirker hvordan populærmusikken oppfattes. I artikkelen nevnes Alexander Rybaks grand prixlåt 'Fairytale' som eksempel, og Hawkins forteller blant annet om hvordan denne låta har en tvetydig nasjonal identitet.

Publisert 28. juni 2013 12:40