Scene: Live-musikk i den digitale medieringens tidsalder

Hvilken rolle har livemusikk i dagens musikkultur? Og hva er verdien av levende musikk for lyttere i dag? (Prosjektet er nå avsluttet)

Foto: Eirik Lande

Scene-delen av forskningsprosjektet Sky & Scene undersøkte betydningen av live-musikk og live-opplevelsen i nåtidens musikkultur. Øyafestivalen var prosjektets hovedcase og vi gjennomførte en dybdestudie med 23 fokusgruppeintervjuer over fire år. Her intervjuet vi primært festivaldeltakere om forholdet mellom konsertene og den medierte delingskulturen rundt festivalen.

Professor Anne Danielsen hadde hovedansvar for denne delen av prosjektet. Andre deltakere:

  • Yngvar Kjus har vært postdoktor og forsket på betydningen av live musikk i dagens musikkultur.
  • Inger Helseth  har skrevet masteroppgave om publikums og artistens konsertopplevelse når live-formatet preges av et teknologisk mediert og digitalisert lydbilde.
  • Ada Sandnes har skrevet masteroppgave om publikum på Volumfestivalen og hvilken rolle musikkopplevelsen og sosiale medier spiller for publikum på en lokal festival.

Se komplett liste over deltakere på Sky & Scene.

I tillegg har forskerne på de to hovedområdene i Sky & Scene samarbeidet om forskningsspørsmål som har gått på tvers av prosjektet.

Publisert 17. sep. 2012 13:08 - Sist endret 7. mars 2018 11:27