Sky: Strømming og spredning av musikk i nettskyen

Hvordan brukes musikktjenester som WiMP (Tidal) og Spotify? Hvordan finner, deler og lytter brukere til musikk, når de har tilgang til enorme biblioteker av musikk til enhver tid? Vi undersøker hvilken rolle mobile musikkmedier spiller i dagens musikkultur. (Prosjektet er nå avsluttet)

Foto: Eirik Lande

Delprosjektet Sky undersøkte betydningen av strømmetjenester som WiMP og Spotify, og bruk av sosiale medier når publikum finner og deler musikk. 

Vi har studert om bruken av mobiltelefoner og mobilitet påvirker måten publikum lytter, søker, finner og deler musikk og festivalopplevelser. 

Unikt WiMP-materiale

​Anonymiserte data om bruk av tjenesten fra WiMP utgjør hovedempirien innenfor denne delen av forskningsprosjektet.

Vi har fått tilgang til strømmelogger hvert år fra 2010, 2011, 2012 og 2013 fra WiMP som gjør det mulig å undersøke hvordan folk bruker musikk i hverdagen.

Øyafestivalen og mobilbruk

Vi har undersøkt hvordan store hendelser som Øyafestivalen virker inn på musikkstrømmingen. Vi har spesielt undersøkt betydningen av mobiltelefonen i daglig musikkbruk. Strømmedataene har blitt analysert sammen med forskere i Telenor.

I tillegg til strømmedata har prosjektet gjennomført 23 fokusgruppeintervjuer med deltakere på Øyafestivalen om forholdet deres til levende musikk og bruk av mobile medier rundt festivalen.​

Forøvrig har vi brukt kvalitative dagbokstudier og analyser av sosiale medier for å forstå betydningen av de nye digitale mediene i musikkulturen.

Deltakere

Førsteamanuensis Arnt Maasø har hatt hovedansvar for denne delen av prosjektet. Andre deltakere er:

Se komplett liste over deltakere i Sky & Scene.

Publisert 17. sep. 2012 13:13 - Sist endret 13. feb. 2019 09:56