Ada Sandnes

Delprosjekt

Ada Sandnes

Masterprosjektet til Sandnes undersøker hvilke opplevelser publikum søker på en festival med sterk lokal tilknytning, som Volumfestivalen på Elverum. På denne festivalen er miljøet kjent for publikum, både sosialt og geografisk. Sandnes undersøker hvilken rolle musikkopplevelsen spiller for publikum på festivalen, hvordan de bruker medier for å orientere seg om programmet eller kommunisere og dele opplevelser, og hvor viktig stemningen og ’rammen rundt’ det musikalske er.

Volumfestivalen er en kulturfestival i Hedmark som årlig samler rundt 1600 publikummere. Siden festivalen først ble arrangert i 2003 har festivalen blitt en arena og møteplass for kunstnere og kulturformidlere med hedmarkstilknytning, og retter seg først og fremst mot lokalbefolkningen i Elverum, Hamar, og de omkringliggende kommunene.

Publisert 19. nov. 2012 15:51 - Sist endret 17. feb. 2020 13:07