Anja Nylund Hagen

Delprosjekt

Anja Nylund Hagen

Som Ph.d-kandidat i Sky & Scene fortsetter jeg min akademiske karriere i et tverrfaglig landskap mellom musikkvitenskap og medievitenskap. Jeg forsker på hvordan publikum forholder seg til musikk i vår samtid. Tilgangen på musikk er stor gjennom tilbudet av strømmetjenester og digitale musikkplattformer, og jeg er nysgjerrig på hvordan dette preger publikums brukermønstre, hvordan de orienterer seg i det store tilbudet, finner fram til ny musikk, velger sine musikkpreferanser og lytter. I tillegg vil jeg undersøke hvordan musikkplattformenes integrering med sosiale medier har påvirkning på hvordan vi snakker om og forholder oss til musikk. 

Anja Nylund Hagen er stipendiat på prosjektet. Hun har en master fra Institutt for medier og kommunikasjon med en oppgave om pop- og rockkonserters bruk av medierte visualiseringer (2007). Hun har også jobbet med konsertbooking, sittet i By:Larms demokomite, og er medlem av styret i Musikkfest Oslo.

Publisert 27. juli 2012 13:23 - Sist endret 21. juli 2022 10:47