Anne Danielsen

Delprosjekt

Anne Danielsen

Hva er en levende konsertbegivenhet i den digitale medieringens tidsalder? Og hva slags verdi har liveness for musikklyttere i dag? Delprosjektet ‘Live in the era of digital mediation’ handler om hvordan ”levende” og medierte former for musikkformidling utvikler seg, hvordan de brukes og blandes, og hvordan faktiske fysiske begivenheter sprer seg inn i det virtuelle nettsamfunnet. Vi er særlig interessert i hvordan innholdet og verdien av live-konserter har endret seg med de nye formene for – og kombinasjonene av – mediert og live framføring som muliggjøres av online kommunikasjon og distribusjon. I lys av dette spør vi: Hva er liveness i dag, og hvordan er infrastrukturen til en moderne musikkfestival sammenfiltret med digitale plattformer som musikkstrømming og sosial medier?

Anne Danielsen er professor ved Institutt for Musikkvitenskap og prosjektleder for Sky & Scene, samt ansvarlig for live-delen av prosjektet. Hun har publisert en rekke artikler om groove og musikkproduksjon, utgitt boka Presence and Pleasure: The Funk Grooves of James Brown and Parliament og redigert antologien Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction 

Anne Danielsens ansattside hos UiO

Publisert 27. juli 2012 13:20 - Sist endret 23. jan. 2019 11:32