Helena Zarifa Pedersen

Delprosjekt

Helena Zarifa Pedersen

Pedersens masterprosjekt sammeligner de to stømmetjenestene Spotify og WiMP på mobil. Hun vil undersøke hvilke føringer grensesnittet på mobil legger på brukerne av strømmeapplikajsonene. Hvilke krav og behov har brukerne av disse applikasjonene? Visibility, feedback og consistency er tre designprinsipper hun ønsker å basere forskningen sin på. Gjennom intervjuer og fokusgruppe med brukertesting av applikasjonene vil hun undersøke hvordan en bruker opplever applikasjonene, og diskutere styrker og svakheter i grenesnittene til de to applikasjonene. I tillegg til disse metodene ønsker hun å foreta en heuristisk evaluering av applikasjonene. Strømming av musikk gjennom mobiltelefoner blir mer og mer populært, og siden man lytter til musikken on-the-go er det viktig at grensesnittene er utviklet såpass intuitivt at man ikke skal måtte bruke ekstra med tid for å lytte til musikk på mobil, applikasjonene må oppfylle de krav brukerne har.

Publisert 19. nov. 2012 15:51 - Sist endret 26. nov. 2012 14:04