Inger Helseth

Delprosjekt

Inger Helseth

Vår tids teknologiske utvikling har åpnet opp for stadig nye musikalske uttrykk og sjangre, preget av et teknologisk mediert og digitalisert lydbilde. Denne musikalske utviklingen har utvilsomt også hatt en enorm effekt på live-formatet, som stadig beveger seg mot en teknologisk og digitalisert virkelighet. I mitt masterprosjekt diskuterer jeg hva som skjer med publikums og artistens konsertopplevelse når live-formatet preges av et teknologisk mediert og digitalisert lydbilde. Prosjektet tar utgangspunkt i to konserter, med henholdsvis Lemaître og Susanne Sundfør. Disse to casene er valgt på bakgrunn av artistenes ulike tilnærminger til det digitale og teknologiske lydbildet. Jeg har intervjuet publikum som deltok på de aktuelle konsertene, og videre vil jeg drøfte deres konsertopplevelse i lys av begrepet liveness. For hvordan påvirker det medierte og digitale live-formatet vår forståelse og opplevelse av liveness? Kan en live-konsert både være teknologisk mediert og live på en og samme tid? 

Publisert 27. juli 2012 13:24 - Sist endret 25. sep. 2012 10:59