Ragnhild Toldnes

Delprosjekt

Ragnhild Toldnes

Angrepene i Regjeringskvartalet og Utøya den 22. juli 2011 førte til nasjonal sorg, men i de etterfølgende ukene skapte hendelsene også en følelse av samhold i den norske befolkningen. Det ble arrangert flere konserter og minneseremonier landet rundt hvor musikken ofte sto i sentrum. Mitt fokus i denne masteroppgaven er nettopp musikken og sangen. Hvordan ble musikk brukt, både på de ulike arrangementene, av mediene og av folk flest og på hvilken måte kan musikk brukes til sorgbearbeiding etter en slik katastrofe? Metodene jeg har brukt er kvalitative intervjuer med personer som hadde sentrale roller i mediene etter 22. juli, i tillegg til en kvalitativ spørreundersøkelse for å finne ut hva slags meninger mannen i gata hadde om musikk etter 22. juli. Jeg har også gått frem med en induktiv tilnærming for å systematisk kartlegge hva som skjedde i musikk-Norge etter 22.juli. Noen av de låtene som ble mest populære er Mitt lille land av Ole Paus (og covret av Maria Mena), Til Ungdommen av Nordahl Grieg og Tusen Tegninger av Karpe Diem. For å forstå hvorfor visse låter fikk så stor betydning, har jeg også valgt å gjøre en analyse av de mest kjente låtene, hvor jeg ser på tekstene, bakgrunnen til artistene og stemningen i melodiene.

 

Publisert 27. juli 2012 13:25 - Sist endret 19. nov. 2012 16:04