Yngvar Kjus

Delprosjekt

Yngvar Kjus

Hvilken betydning har live musikk i vår tids musikkultur? På 2000-tallet har omfanget og tilgjengeligheten til digitale musikkfiler eksplodert, men live musikk har heller ikke stått stille. Live opptreden har hatt en bestemt rolle i musikklivet og målet med dette post dok-prosjektet er å studere hvordan denne rollen nå utvikler seg. I Norge, så vel som internasjonalt,  har det i senere år vært en sterk økning i konserter og festivaler. Mange opplever at konserter har gått fra å være en måte å promotere plater på, til det motsatte. For mange artister og andre bransjeaktører har konserter blitt viktigere, mens publikum på sin side virker mer interesserte i live opptredener. Dette post dok-prosjektet vil utforske betydningen og verdien til live musikk, og hvordan den relaterer seg til den digitale musikkformidlingen som omgir den. Prosjektet vil gjennomføre intervjuer med bransjeaktører så vel som musikkens publikum.

Yngvar er post.doc på prosjektet. Han leverte i 2008 PhD avhandlingen "Event Media: Television Production Crossing Media Boundaris". Han vant i 2009 European Journal of Communications Article of the Year Award med artikkelen Everyone Needs Idols: Reality Television and Transformations in Media Structure, Production and Output.

Publisert 27. juli 2012 13:25 - Sist endret 1. juli 2016 12:39