Publikasjoner

 

 

Hovedfunn fra forskningsprosjektet

Rapporter, avhandlinger og bøker

Kjus, Yngvar (2018): Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium. London: Palgrave Macmillan.

Hagen, Anja Nylund (2015): Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking, PhD thesis.

Maasø, Arnt: User-centric settlement for music streaming [pdf, 3,3 MB], rapport presentert på SXSW 14. mars 2014.

Vitenskapelige artikler og publikasjoner

Danielsen, Anne, Kjus, Yngvar and Kraugerud, Emil (2018): Gendered Patterns in Music Mediation: A Study of Male and Female Performers at the Øya Festival Using Multiple Data SourcesPoetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts.  

Danielsen, Anne and Kjus, Yngvar (2017): The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.

Hagen, Anja Nylund and Lüders, Marika (2016). Social streaming? Navigating music as personal and socialConvergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.

Hagen, Anja Nylund (2016) The metaphors we stream by: Making sense of music streaming. First Monday 21(3). 

Maasø, Arnt (2016). Music Streaming, Festivals, and the Eventization of Music. Popular music and society.  doi: 10.1080/03007766.2016.1231001

Kjus, Yngvar (2016). Musical Exploration via Streaming Services: The Norwegian Experience. Popular Communication, 14(3), 127-136.

Kjus, Yngvar og Danielsen, Anne (2016). Live Mediation: Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music, 35(3), 320-337. 

Danielsen, Anne og Helseth, Inger (2016). Mediated Immediacy. The Relationship between Auditory and Visual Dimensions of Live Performance in Contemporary Technology-Based Popular MusicRock Music Studies (3)1, 24-40.

Hagen, Anja Nylund (2015). Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking. Doktoravhandling ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. (Forsvart i offentlig disputas 15.12.15).

Lüders, Marika (2015). På sosial oppdagelsesferd i strømmetjenestenes musikkunivers? Norsk Medietidsskrift, 21 ER(02).

Hagen, Anja Nylund (2015). The Playlist Experience: Personal Playlists in Music Streaming ServicesPopular Music and Society (38)5, 625-645

Kjus, Yngvar (2015). Reclaiming the Music: The Power of Local and Physical Music Distribution in the Age of Global Online Services. New Media and Society, s.1-17.

Kjus, Yngvar and Danielsen, Anne (2014): Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya FestivalPopular Music and Society, 37(5), 660–679.

Maasø, Arnt og Toldnes, Ragnhild (2014). "Mitt lille land". i J. S. Knudsen, M. S. Skånland, & G. Trondalen, Musikk etter 22. juli (Vol. 7, pp. 25–47). Oslo: Skriftserie fra Senter for musikk og helse.

Brøvig-Hanssen, Ragnhild og Danielsen, Anne (2013). The Naturalised and the Surreal: Changes in the Perception of Popular Music Sound. Organised Sound, 18(1), s. 71-80.

Kjus, Yngvar (2013). Anmeldelse av Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Studia Musicologica Norvegica nr. 39, s. 145-148.

Danelsen, Anne og Maasø, Arnt (2011). Mediating Music: Materiality and Silence in Madonna's "Don't Tell Me". I Hawkins, Stan (red.) Pop Music and Easy Listening: The Library of Essays on Popular Music. Ashgate. s. 127-169.

Populærvitenskapelige artikler

Kjus, Yngvar (2016). Strømming = markedsføring eller inntekter? Kronikk i Dagens Næringsliv, 08.11.16.

Maasø, Arnt (2016). Sky & Scene – et tilbakeblikk. Kronikk i Ballade.no 01.03.16

Kjus, Yngvar (2016). Hvordan spille konsert i laptopens tidsalder? Kronikk i Ballade.no, 01.03.16

Maasø, Arnt og Espen Ytreberg (2016). Eventer som forretning. Kronikk i Dagens næringsliv 15.02.16.

Kjus, Yngvar (2014). Musikkfestival eller bransjemesse? Kronikk i Dagens næringsliv, 01.07.14.

Kjus, Yngvar (2014). Festivaler i en strømmeverden. Kronikk i Ballade.no, 28.02.14.

Kjus, Yngvar (2013). Hva er musikkens verdi? Kronikk i Masterbloggen, 02.02.13.

Masteroppgaver

 

Helseth, Inger (2013) Preprodusert liveness? En analyse av liveformatet i digitaliseringens tid. Masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. (Tilgjengelig som PDF, 2,5 MB)

Kristensen, Henrik Sanne (2014) ”Spillelisting” - En kvalitativ undersøkelse av strømmebrukeres omgang med spillelister som aktiv prosess. Masteroppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. (Tilgjengelig som PDF, 2,4 MB)

Pedersen, Helena Zarifa M. (2013) Music In The Air: En studie av streamingtjenestene Spotify og WiMP på mobil. Masteroppgave med Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. (Tilgjengelig som PDF, 10,5 MB) 

Sandnes, Ada Elisabeth (2013) ”Hjem til Volum”: En analyse av publikums mediebruk og opplevelser på en festival med lokal profil. Masteroppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. (Tilgjengelig som PDF, 1,8 MB)

Toldnes, Ragnhild (2013) Vårt lille land: Musikk etter 22. juli. Masteroppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. (Tilgjengelig som PDF, 2,1 MB).

Konferanseinnlegg og presentasjoner

Oversikten er sorter etter nyeste til eldste innlegg etter dato.

 • Danielsen, Anne: Music, media and technology in the digital age. Keynote ved konferansen "Technology and Creativity in Music Edcuation". Nordic Network for Research in Music Education, Hamar, 08.03.16.
 • Danielsen, Anne, Hagen, Anja N., Kjus, Yngvar og Maasø, Arnt: Clouds and Concerts summarised. ByLarm 2016, 03.03.16. 
 • Danielsen, Anne, Hagen, Anja N., Kjus, Yngvar og Maasø, Arnt: Music in the Online Age. Findings and Forecasts. Universitetet i Oslo, 02.03.16 
 • Kjus, Yngvar: Festivalopplevelser i den digitale tiden - nye muligheter for musikkformidlere? Presentasjon for Festivalnettverk i regi av Innovasjon Norge, 25. februar 2016. 
 • Maasø, Arnt: Streaming – a challenge for the future of music? Invitert keynote ved konferansen Musimorphose(s), Paris 11.11.15.
 • Kjus, Yngvar: Konsertopplevelser i digitale omgivelser. Presentasjon for Norsk kulturråd, 26. oktober 2015. 
 • Maasø, Arnt: Surviving Streaming: How insight into listening patterns and the streaming model provide maps for the future. Presentation på Berlin Music Week, 05.09.14
 • Maasø, Arnt: A better way to cut a cake and eat it to: On revenue share in music streaming and the value of platform economics. Kronikk i Medium og Record of the day 26.6.14.
 • Maasø, Arnt: ‘Skipping’ og lyttemønstre (pdf). Slides relatert til sak om "Utålmodig strømming" på NRK Kulturnytt 12.05.14 (Innslaget finnes på NRKs nettradio: intro her og intervju her).
 • Maasø, Arnt: "Music Streaming in Norway: Four trends, Four years later" Presentasjon på By:Larm 27.2.2014.
 • Kjus, Yngvar: Endringer i musikkformidlingen, presentasjon på fagdag ved Instititutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, 12. februar 2014.
 • Hagen, Anja N.:Personal Streaming? Presentation på the International symposium on Music in the online media age, Södertörn University, Sverige, 5. november 2013.
 • Kjus, Yngvar. The Use of Editorial Playlists, presentasjon ved International symposium on Music in the online media age, ved Södertörn Universitet, 5. november 2013.
 • Kjus, Yngvar:Konsertopplevelser i den digitale alderen: Påvirker nye medier det perseptuelle, psykologiske eller sosiale ved å dra på konsert?, Presentasjon på faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Oslo, 31. oktober 2013.
 • Kjus, Yngvar: Live islands in the seas of recordings: The live music experience of festivalgoers in the digital age, presentasjon ved åpent formidlings-seminar om festivaler ved Universitetet i Oslo, 6. august 2013.
 • Danielsen, Anne. Authorship in the Age of Digital Reproduction. Presentasjon på International Association for the Study of Popular Music 17th Biennal Conference ved Universidad de Oviedo, Gijon, Spania. 24-28 juni 2013
 • Nylund Hagen, Anja. Online Music Listening Strategies. Presentasjon  på IASPM (International Association for the Study of Popular Music) 17th Biennal Conference ved Universidad de Oviedo, Gijon, Spania. 24-28 juni 2013.
 • Kjus, Yngvar: The new faces of music: Festivals and streaming services, presentasjon PÅ IASPM (International Association for the Study of Popular Music)) 17th Biennal conference, ved Universidad de Oviedo, Gijón, Spania, 26. juni 2013.
 • Danielsen, Anne. The perfect take. Innlegg på PitS kollokvie, University of West, London, Storbritannia, mai 2013.
 • Maasø, Arnt. Music streaming and user patterns: Scandinavians as crash test dummies for the future of music? Presentasjon ved forskningsseminar ved Universit Bangor, Bangor, USA, 19. februar 2013.
 • Hagen, Anja N.: Music Streaming: Phonograph Effect and Medium Specificity. Presentation på Scandinavian Ph.D. Conference in Cultural Studies: EXPRESSION, SENSATION, MEDIATION, Københavns Universitet, Danmark, 13.-15 desember 2012.
 • Daielsen, Anne. Musikk, mediering og mobilitet. Den digitale vending i musikkulturen. Presentajon på fagseminar Rikskonsertene hos Norges Musikkhøyskole, 12-13. desember 2012.
 • Danielsen Anne.  What is liveness? The 7th Art of Record Production Conference, San Francisco, 2. - 4. desember 2011
 • Hagen, Anja N.: Approaching the Music Streaming Audiences. Presentasjon på PhD kollokvie, Internet Research 13.0, University of Salford, Manchester, UK, 18. november 2012.
 • Hagen, Anja N. Approaching the Music Streaming Audiences: Methodological Reflections. Presentasjon på at PhD Workshop: Researching Media Innovations - Approaches to Users, Producers and Texts, Universitetet i Oslo, 7. november 2012.
 • Danielsen, Anne. BIG DATA. Paneldebatt hos Teknisk Museum. Kjelsås, Oslo, 18.oktober 2012.
 • Kjus,Yngvar. New Spaces for Music? Festivals and Streaming Services as Intermediaries of Live and Recorded Music in Norway,Prsentasjon ved Norsk medieforskerkonferanse, Kristiansand, Norge, 18-19. oktober 2012.
 • Kjus, Yngvar: "Sky og Scene: Gamle og nye musikkformidlere", presentert ved seminaret "Musikk i offentligheten / offentlighetens musikk" ved Universitetet i Bergen, 7. september 2012.
 • Danielsen, Anne. Presentasjon av Prosjektet Sky & Scene. Prosjektseminar "Kunst!Makt!" (NFR). Bø, Telemark, 20.august 2012.
 • Maasø, Arnt: "Expanding and enhancing the ‘live’ music experience: Analyzing streaming and social media behavior before, during and after a festival", presentasjon på ‘Post-Talk Talk’ - The Ross Priory 20th Anniversary International Seminar on Broadcast Talk, Ross Priory, University of Strathclyde, 9 -12 Juli 2012.
 • Maasø, Arnt: Event based listening: music streaming services and listening patterns, Presentasjon ved Københavns Universitet 16. mai 2012.
 • Maasø, Arnt: "Clouds and Concerts: WiMP and consumer behaviour", innlegg på by:Larm 17.02.12 (pdf 11 MB)
 • Danielsen, Anne. Music in the Age of Digital Reproduction: digital signatures and new distribution platforms. Innlegg under Re-theorizing the mutual mediation of technology and aesthetics: the case of music. Oxford, Storbritannia, 2012.
 • Maasø, Arnt. Sky & Scene Brukerundersøkelse av musikkstrømmming. Presentasjon hos Norsk Rikskringkasting (NRK). Oslo, Norge, 2012.
 • Maasø, Arnt. Music Streaming and sense of Ownership. Presentasjon ved ESF prosjektet "Of Authorship and Originality". Bergen, Norge, 2012.
 • Maasø Arnt., Due Beathe. og Danielsen Anne. Samspillet mellom live-musikk og digitale musikktjenester: Streaming-mønstre under Øya-festivalen 2010. Musikkteknologidagene 2011 Trondheim, 19.-22. oktober 2011.
 • Maasø, Arnt (2011) Samspill mellom sky og scene. Forelesningsrekke på Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norge.
 • Maasø, Arnt (...........). Music streaming and innovation through Research. Foredrag ved The International Symposium on Media Innovations. Brussel, Belgia.
 
Foto: Eirik Lande for Sky & Scene
Foto: Eirik Lande
 
Publisert 13. feb. 2012 11:41 - Sist endret 4. apr. 2021 09:40