English version of this page

Stil og modernitet (avsluttet)

I lys av forandringer i det musikalske og teoretiske landskapet i siste halvdel av det tjuende århundre, har forståelsen av musikalsk og kompositorisk stil behov for en reevaluering. Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan moderne estetikk virker inn på forestillinger om stil, på tvers av ulike musikalske sjangre og tradisjoner.

Skisse.Tegning.

Om prosjektet

Å forstå musikalsk eller kompositorisk stil dreier seg ofte om å identifisere tilbakevendende musikalske bestanddeler eller fellesnevnere; gjenkjennelige elementer som gir basis for å klassifisere musikk fra bestemte komponister, utøvere, sjangre og epoker. Men etablerte forståelser av stil anerkjenner som regel ikke mindre håndgripelige – men ikke mindre reelle – prosesser av stilistisk evolusjon, som gir opphav til det som alltid er unike musikalske verk, fremførelser og erfaringer.

Dette prosjektet beveger seg utover ideen om stil som noe rent kvantifiserbart eller som lett mottagelig for konseptualisering, og mot forskjell; stil betraktet som ledd av en kjede i en dynamisk, kreativ bane, i en skiftende kulturell og historisk kontekst. Forskjell – i motsetning til likhet –, samt tvetydighet og foranderlighet av tegn, må understrekes i et moderne klima der predikativ tenkning og gevinstene av teknologi og livsvitenskapene ofte overskygger de mindre synlige, men ikke mindre viktige, verdiene ved musikken og andre kunstformer.

Mål

Ved å studere musikalsk stil, undersøker dette prosjektet musikkens funksjon i kraft av at den gir innsikt i aspekter av subjektivitet, intersubjektivitet, kreativitet, og i spørsmål om verdi, dømmekraft og smak, som alle er sentrale i vår hverdag.

 

Publisert 9. mai 2014 14:08 - Sist endret 20. apr. 2020 14:26