Rhythm into Style: Studying Asymmetrical Grooves in Norwegian Folk Music

Kandidat: Mats Johansson

Rytme beskrives ofte som musikkens tidsdimensjon, strukturert etter sine egne lover og prinsipper. Men for å forstå den presise utformingen av rytme må vi betrakte den som en prosess hvor flyt og sammenheng i det musikalske forløpet skapes gjennom et gjensidig samspill mellom en rekke av musikkens klingende komponenter. Det hevder Mats Johansson i sin avhandling om rytme og timing i et utvalg tradisjonelle norske danseslåtter i tretakt (pols/springar) fremført solo på fele og hardingfele.

Timing kan forstås som musikerens kontroll over forholdet mellom musikalske hendelsers varighet. Dette forholdet er spesielt komplisert i musikk der melodien bærer rytmen, og hvor det mangler referanser (rytmeinstrumenter) for den rytmiske utformingen av melodien. Pols/springarmusikken er et slående eksempel. Her kan rytmen/tiden sammenlignes med et målebånd hvor ingen etterfølgende millimeter- eller centimeterindikeringer er like. Likevel oppfattes musikken som groovy og dansbar, og musikeren har full kontroll over takt og tempo. Hvordan er dette mulig?

Johansson viser at varigheter ikke opptrer i mønster så lenge perspektivet er begrenset til forholdet mellom ”målebåndets millimeter og centimeter” (musikkteoriens takter og taktslag). Derimot følger timingen motiv-/frasestrukturen i melodien, og små variasjoner i utformingen av motivene (melodiske variasjoner, ornamentikk o.l.) resulterer i tilsvarende variasjoner i de rytmiske komponentenes varighet. Timing er m.a.o. en integrert del av en større helhet hvor melodi, rytme, klang og dynamikk inngår som komplementære deler, noe som gjør at tid ikke kan behandles som om det var en selvstendig musikalsk parameter med sin egen systematikk.

Det prosessuelle perspektivet innebærer videre at rytme ikke er en definert norm som musikeren realiserer (eller avviker fra). ”Normen”, referansen som rytmiske variasjoner opptrer i forhold til, er i stedet dynamisk og under kontinuerlig tilblivelse gjennom fremføringen.

Les vitenskapelig sammendrag

Publisert 27. mai 2010 20:42 - Sist endret 28. mai 2010 09:55