Dag Østerberg: 'Kritisk situasjonsfilosofi'

Dag Østerberg med utgivelse om kritisk situasjonsfilosofi

Selv om filosofi alltid har vært forbundet med å tenke over tilværelsen som helhet, med livsanskuelse og store synteser, har filosofien det siste århundre vært mindre opptatt av synteser enn analyser. Analytisk filosofi har vært en sterk bevegelse i kulturlivet, den har tatt opp enkeltspørsmål hver for seg, og særlig samlet seg om klargjøring av begreper, uten å tilstrebe noen helhetlig forståelse. To viktige unntak danner tenkningen til Ernst Cassirer (1874–1945) og Jean-Paul Sartre (1905–1980), som begge frembragte omfattende synteser.

Les mer på forlagets hjemmesider.

Publisert 20. des. 2013 16:15