A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression

Ny antologi på Springer, redigert av Alexander Refsum Jensenius og Michael J. Lyons, gir en oversikt over viktige utviklinger innen musikkteknologi og hvordan disse kan være et utgangspunkt for fremtidige nyvinninger.

Hva er et musikkinstrument? Hva slags musikkinstrumenter vil vi ha i fremtiden? Denne antologien presenterer et utvalg med tredve artikler fra den femten år lange historien til International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME). NIME er en ledende musikkteknologikonferanse, og en viktig møteplass for forskere og kunstnere som presenterer og diskuterer sin utforskning av musikkinstrumenter og musikkteknologier.

Hver av artiklene etterfølges av kommentarer skrevet av de opprinnelige forfatterne og av  fagfeller. Boken dekker sentrale nyvinninger på feltet, inkludert de første beskrivelsene av instrumenter som reacTable, Overtone Violin, Pebblebox og Plank. Det er også en rekke artikler som presenterer nye utviklingsverktøy og teknologier, og også kritiske refleksjoner, teoretiske analyser og kunstneriske erfaringer.

Antologien er beregnet på nybegynnere som ønsker et overblikk over den seneste musikkteknologiske utviklingen. De historiske tilbakeblikkene, meta-diskusjonene og refleksjonene vil også være av interesse for erfarne NIME-deltagere. Boken fungerer dermed både som en historisk oversikt og som et utgangspunkt for ny og spennende utvikling. 

Boken er fritt tilgjengelig som e-bok via Springer Link.

Publisert 4. aug. 2017 10:40 - Sist endret 19. okt. 2017 22:49