Anne Eline Riisnæs: 'Return'

Anne Eline Riisnæs' første solo-CD med Sonate nr. 62 i Ess-dur av Joseph Haydn, Fantasier op. 116 av Johannes Brahms, Sonate op. 1 av Alban Berg og Preludier av George Gershwin.

Haydn skrev sin siste og stort anlagte klaversonate under sitt andre London-opphold i 1794, tydelig inspirert av Broadwoodklaverene med fyldigere klang enn wienerklaverene. Klaversonaten i Ess- dur er Haydns største verk for klaver, og representerer til fulle Haydns musikalske stil.

Nesten hundre år senere (1892) skriver Brahms sine Fantasier op. 116 – i et tonespråk typisk for den sene Brahms; fragmentarisk, innadvendt og gåtefullt – ja, det er som om han er på leting. Det gjør sitt til at fantasiene kan være en utfordring å forstå, både for utøver og lytter.

Alban Berg var en stor beundrer av Brahms, noe Bergs Sonate op. 1 fra 1907/08 bærer preg av. Det er som om Berg videreutvikler Brahms’ tonespråk, der han beveger seg på grensen til det atonale, men sonaten er trygt forankret i h-moll. Sonaten fremstår som et helstøpt verk, og betraktes av mange som et av de mest banebrytende klaververker tidlig på 1900-tallet – skrevet av en student på 23 år!

Gershwins tre preludier fra 1923 er forankret i blues-tradisjonen , men satt sammen i den klassiske sonateformen hurtig-langsom-hurtig. Preludiene fremstår som svært gjennomarbeidet og velskrevne komposisjoner, med elementer både fra den klassiske tradisjonen og den amerikanske jazz-tradisjonen. Preludiene er den dag i dag på svært mange pianisters repertoar.

”Return” er spilt inn og mikset av Jan Erik Kongshaug i Rainbow Studio.

Anne Eline Riisnæs hadde sin klaverdebut i Oslo i 1977. Året etter avla hun diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole, og studerte senere i Wien, Østerrike. Hun har hatt en rekke konserter i inn- og utland, både som solist og akkompagnatør, og vært solist med bl.a. Oslo Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Orkester og symfoniorkestrene i Trondheim og Stavanger. Foruten en rekke opptak i NRK, har hun flere skolekonsertturneer for Rikskonsertene bak seg. I de senere årene har hun engasjert seg i oppføringspraksis, og spiller også hammerklaver. Hun har mottatt en rekke offentlige og private stipendier. Anne Eline Riisnæs er ansatt ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, og ved Norges musikkhøgskole.

Publisert 3. juli 2013 14:06 - Sist endret 4. juli 2013 16:54