Vi forsker på: Kropp, helse og musikk

Forskingsområdet kropp, helse og musikk nyttar mellom anna musikalsk kognisjon, musikkpsykologi og musikkterapi til å forstå samanhengar mellom musikkoppleving, kroppserfaring og helse.

Døme på forskingstema er:

  • Samanheng mellom kropp, gestar og musikk
  • Korleis musikkopplevingar kan gi kroppserfaringar og skape metaforar som gir tilgang til kjensler og sjølvopplevingar
  • Musikk som helsefaktor i høve til stress, avspenning, smerte, søvnvanskar m.m.
Publisert 19. nov. 2010 14:11 - Sist endret 16. nov. 2017 11:25