Vi forsker på: Jazz

Jazz er en opprinnelig amerikansk musikalsk tradisjon som blander afroamerikanske og euroamerikanske musikalske elementer. Stilmessig spenner jazz fra ragtime, swing og bebop til frijazz, fusion, og moderne elektrisk jazz.

Jazz inngår i flere ulike sammenhenger i forskningen ved instituttet, fra tidlig norsk jazzhistorie til norsk jazz på 1970-tallet i et internasjonalt perspektiv. I instituttets aktive rytmeforskningsmiljø har jazz inngått som en av flere genre der mikrorytmiske forhold studeres - hvordan rytmer spilles heller enn noteres. Jazz studeres også som et aspekt av vår tids totale musikalske og lydlige omgivelser.

Forskningsprosjekter

Publisert 22. nov. 2010 09:50 - Sist endret 23. jan. 2019 11:48