Vi forsker på: Kjønn og musikk

Hvordan vi lytter til musikk blir påvirket av normer og handlingsmønstre som har med kjønn å gjøre og vice versa: Musikk formidler og påvirker våre forestillinger om kjønn. Dette kommer blant annet til syne i måten artister framstiller seg selv og framfører musikken sin på.

I studiet av musikk og kjønn har forskere ved institutt for musikkvitenskap fokusert spesielt på audiovisuell formidling av musikk gjennom kanaler som musikkvideoen, Internett, film, digitale spill og TV, med vekt på både norske og internasjonale artister.  

Publisert 19. nov. 2010 14:08 - Sist endret 16. nov. 2017 11:25