Vi forsker på: Klassisk- og samtidsmusikk

«Klassisk» musikk er eit fleirtydig omgrep, men i musikkvitskapleg samanheng siktar ein til europeisk musikk frå middelalderen til 1900-talet, som vanlegvis er nedskriven på notar, og der opphavsmannen/kvinna er kjend. Omgrepet femnar også om musikk med same kjenneteikn frå andre kontinent, t.d. USA.

Samtidsmusikk er musikk i forlenging av denne tradisjonen frå det seine 1900-talet og det 21. hundreåret.

Forsking på klassisk- og samtidsmusikk, også kalla vestleg kunstmusikk, er eit av kjerneområda i musikkvitskapen. Forskinga dekkjer eit vidt tidsrom, frå renessanse til samtidsmusikk.

Nokre forskingsområde innanfor klassisk- og samtidsmusikk:
• Musikkens rolle i kultur og samfunn
• Musikkens stilutvikling
• Komponiststudiar
• Verkstudiar (struktur- og stilanalyse, fortolking av meininga i musikken, m.m.)
• Musikalsk framføring (t.d. studiar av plateinnspelingar)
• Ulike grunnlagsproblem: Kva slags historie er musikkhistorie? Korleis forstår vi verkomgrepet? Kva for opningar og avgrensingar har verkanalyse? 
 

Forskingsprosjekt

 

Publisert 19. nov. 2010 16:00 - Sist endret 14. mars 2018 10:21