Vi forsker på: Musikkestetikk

Musikkestetikk omfatter en rekke grunnleggende spørsmål om hva musikk er, hva dens mening er, og hva dens verdi og virkning består i.

Andre aktuelle områder er spørsmålet om fortolkning, om verk-begrepet og dets oppløsning, om musikkens forhold til andre kunstarter, om musikk og språk, og om musikk og teknologi. Disse studeres både i et historisk og et systematisk perspektiv.

Musikkestetikk er en del av det mer generelle fagområdet ’estetikk’, som ble dannet midt på 1700-tallet og la grunnen for vår ”moderne” oppfatning av estetisk erfaring, kunst og kunstverk. Helt siden Pythagoras og Platon har vi imidlertid i vår kulturkrets hatt teorier om musikkens vesen, form for erkjennelse og verdi.

Musikkestetikk omfatter en rekke grunnleggende spørsmål om hva musikk er, hva dens mening er, hva dens verdi og virkning består i. Andre aktuelle områder er spørsmålet om fortolkning, om verk-begrepet og dets oppløsning, om musikkens forhold til andre kunstarter, om musikk og språk, og om musikk og teknologi. Disse studeres både i et historisk og et systematisk perspektiv.

I dag står begrepet om estetisk erfaring sentralt, og omfatter både populærmusikk, lydkunst og lyd i omgivelsene.

Publisert 19. nov. 2010 14:23 - Sist endret 28. juni 2017 14:40