Vi forsker på: Musikkhistorie

Musikken har en Iang historie i alle kulturer. Musikkhistorie er studier av musikk i et historisk perspektiv der man legger særlig vekt på å forstå den historiske og kulturelle sammenhengen musikk og musikkaktiviteter inngår i. I mange av musikkvitenskapens delområder inngår historisk viten og forståelse som en forutsetning for en kritisk tilnærming.

I vår tenkning og skriving omkring musikkhistorien kan selve musikken, komponister og/eller utøvere stå i sentrum, og musikken kan være klingende, nedskrevet eller muntlig tradert. Historiske studier i musikkens helhet og detaljer gir også grunnlag for historiske oppførelsespraksiser.

Et annet viktig hovedområde er musikklivet, musikkens plass i samfunnet, funksjon og bruk, og hvordan menneskers møter og opplevelser av musikk er eller har vært. Dette kan grense inn mot genrehistorie, hvordan kirkemusikk, symfonisk musikk, opera, korpsmusikk, populærmusikk er eller var utformet og vinner en plass i det mangfoldige musikkbildet i et samfunn.
 

Forskningsprosjekter

Publisert 19. nov. 2010 16:01 - Sist endret 14. mars 2018 10:21