Vi forsker på: Opera og musikkdramatikk

I opera- og musikkdramatikk framfører sangere og musikere et dramatisk verk som kombinerer tekst (libretto) og musikk.

Studiet av opera som et eget forskningsemne er relativt nytt, og springer ut av sjangerens sammensatte karakter. Samtidig var opera- og musikkdramatikk musikklivets førende sjanger fra begynnelsen av 1600-tallet og frem til  midten av 1800-tallet. Dette har medført nye utfordringer for musikkforskningen, som har bragt inn mange og nye perspektiver sammen i forsøket på å forstå hva opera er for noe.

Opera- og musikkdramatikk-forskning undersøker enkelte operaer, men også mer generelle aspekter som opera- og musikkdramaets oppkomst, utvikling og nåværende former. Særlig fokus er på hvordan musikkdramaet virker. Vi går med andre ord nærmere inn på operaens dramaturgi, i en historisk eller aktuell kontekst.

Felles for de mange ulike tilnærmingsmåtene er at ingen av dem begrenser seg til formelle analyser. Vi går næremere inn på utøvernes rolle i gestaltningen av karakterer på scenen og studerer hvilke spesielle typer fortelling som musikken gjør det mulig å artikulere  fra scenekanten.

I så måte har operastudier blitt et oppkomme for nye teorier og tverrfaglige perspektiver, om kjønn og karakter, om musikk og samfunn, om det visuelle som egen informasjonskilde, og om et stort sett av produksjonteknikker, fra Toricellis magiske grep på 1600-tallet i Venezia og til det moderne scenemaskineriet i Bjørvika.

Publisert 23. nov. 2010 15:46 - Sist endret 14. mars 2018 10:21