Vi forsker på: Populærmusikk

Populærmusikk dekker et stort felt av sjangre som er kjennetegnet ved at de antas å ha appell til og/eller er distribuert til et større publikum gjennom masseproduksjon.

Feltet gjerne avgrenses gjerne mot kunstmusikk på den ene siden og folkemusikk på den andre.

Populærmusikkforskningen studerer musikk innenfor dette mangfoldige feltet av jazz, pop og rock-relaterte sjangre. Forskningen på instituttet deler seg i flere grener, men har hatt et særlig fokus på aspekter knyttet til musikkanalyse og -estetikk, kjønn og identitet, teknologi og produksjon. Hovedfokus er på musikk fra 1950 og framover, men det er også noe forskning på tidligere populærmusikk.

Populærmusikkforskningen er et tverrfaglig felt som kombinerer musikkvitenskapelig forskning med sosiologi, kulturstudier, antropologi, medie- og filmvitenskap, filosofi og kjønnsstudier.

Forskningsprosjekter

Publisert 19. nov. 2010 15:56 - Sist endret 7. mars 2018 09:47