Informasjon om koronavirus for studenter og ansatte ved IMV

Tilgang til campus for studenter

For å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte som følge av situasjonen med Covid-19, har Det humanistiske fakultet (HF) den 20. januar 2021 besluttet at studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren.

Dispenasjon fra digital undervisning

Det er gitt dispenasjon fra digital undervisning for følgende emner:

MUS1122 Utøvende 1

MUS1352 Ensemble 2

MUS2130 Hørelære i dialog med musikkognisjon - kun gruppeundervisning

MUS2160 Utøvende 3

MUS2261/MUS4251 Hørelære 3

MUS2270 Satslære 2B klassisk 

MUS2281 Studioproduksjon

MUS2730 Satslære 3B klassisk

MUS4260 Utøvende M (instrumental- eller vokalundervisning)

MCT4022 Physical-Virtual Communication and Music 2

MCT4043 Music-related Motion Tracking

Tilgang til spesial- og øverom

 • Alle studenter som skal inn i bygget må først ha tatt UiOs smittevernskurs.
 • For at vi skal kunne holde spesial- og øverommene åpne er det viktig at alle er flinke til å følge retningslinjene, som er de samme som høsten 2020

Lesesal

Lesesalsplasser skal bookes på forhånd, og reservasjonssystemet åpner slik at lesesalsplasser kan reserveres fra onsdag 17. februar.

Masterstudenter som har fått innvilget fast lesesalsplass har tilgang til lesesalen. Masterstudenter som ikke har fått innvilget fast plass kan ta kontakt med studiekonsulenten for å søke om dette.

Øverom

«Samspill 2» i underetasjen åpnes for bandøvinger med inntil 5 personer. «Samspill 4» åpnes for individuell trommeøving. Øverommene i 4. etasje åpnes for individuell øving

 • Øverom må bookes i bookingsystemet som vanlig. I tillegg må følgende nettskjema fylles ut minst én dag før den første øvelsen. Her er det viktig at alle navn registreres i tilfelle behov for smittesporing. Ved utskiftning av medlemmer i band/ensemble må skjemaet fylles ut på nytt
 • Det må være 1 klokketimes pause mellom hver øving i «Samspill 2»

 • Det må være 30 minutters pause mellom hver øving i «Samspill 4» og i øverommene i 4. etasje. Ingen skal være tilstede i rommet i denne pausen

 • Bookinger som ikke tar høyde for disse pausene mellom øvinger blir fjernet fra systemet

Studio og mikserom

 • Studenter som er påmeldt MUS2281 våren 2021 får tilgang til både studio og mikserom
  • Alt arbeid som skjer i studio og mikserom skal være relatert til MUS2281
  • Det er lov å ha med medstudenter som kan være med og spille ved eventuelle opptak, men ikke eksterne personer. Dette forutsetter at minst en student som er påmeldt MUS2281 er til stede til enhver tid
 • Øvrige studenter som har behov for tilgang til studio eller mikserom kan etter søknad få tilgang, men kun dersom det er helt nødvendig for å gjennomføre undervisning eller eksamen i emner de er meldt til våren 2021

Studenter som har behov for tilgang til studio og/eller mikserom kan ta kontakt med studiekonsulenten med ansvar for emnet de er påmeldt. Studentene vil da bli bedt om å fylle ut et nettskjema for søknad om tilgang.

Alle studenter som får tilgang til studio og/eller mikserom må ha gjennomført:

 • Opplæring i bruk av studio
 • Opplæring i smittevern for studio og/eller mikserom

MCT portal

Det er gitt dispensasjon fra digital undervisning for masteremnene MCT4022 og MCT4043.

 

Kontaktpunkter