Førstekonsulent/seniorkonsulent RITMO

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av en førstekonsulent/seniorkonsulent i fast stilling ved IMV.

Tentativ tidsplan

  • Kunngjøring (pdf) av 14. mars 2018
  • Søknadsfrist 10. april 2018
  • Intervjuer 27. og 30. april 2018
  • Vedtak i Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA) 4. juni 2018
  • Stillingen er ledig fra 6. august 2018
  • Stillingen må senest tiltres 3. september

Antall søkere: 136

Innstillingsråd

 

Veiledning til medlemmer av innstillingsråd om tilsetting i teknisk-adminsitrative stillinger.

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju. Som en del av intervjuet vil søkerne måtte løse en oppgave og presentere den under intervjuet.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet.

Protokollene fra TUTAs møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk og Reglement for tilsetting i teknisk-administrative stillinger

Publisert 9. mars 2018 08:43 - Sist endret 18. nov. 2020 15:40