Universitetslektor i musikkteknologi

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av en universitetslektor i musikkteknologi i et to-årig vikariat ved IMV. 

Tentativ tidsplan

  • Kunngjøring (pdf) av 21. juni 2019
  • Søknadsfrist - 1. august 2019
  • Intervjuer - 16. august 2019
  • Innstituttstyret avgir innstilling - 16. september 2019
  • Vedtak om tilsetting i TUV - 27. september
  • Stillingen er ledig fra 1. november 2019

Antall søkere: 10

Innstillingsråd

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju. 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet.

Protokollene fra instituttstyrets og tilsettingsutvalgets møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk.

Publisert 21. juni 2019 11:07 - Sist endret 18. nov. 2020 15:40