Førstekonsulent

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om ansettelsen av en førstekonsulent i fast stilling ved IMV. Stillingen er knyttet til RITMO.

Tentativ tidsplan per 12. mars 2020

  • Kunngjøring (pdf) - 13. januar
  • Søknadsfrist - 13. februar
  • Intervjuer - 5. mars - 3. april
  • Vedtak om tilsetting (AR) - 25. mai
  • Stillingen er ledig fra 15. august

Antall søkere: 172

Som følge av tiltakene i forbindelse med koronautbruddet vil det bli forsinkelse i den oppsatte tidsplanen for denne ansettelsesprosessen. 

Intervjukomite

Veiledning til medlemmer av innstillingsråd om tilsetting i teknisk-adminsitrative stillinger.

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju. Som en del av intervjuet vil søkerne måtte løse en oppgave og presentere den under intervjuet.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet.

Protokollene fra ansttelses rådets (AR) møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk og Reglement for tilsetting i teknisk-administrative stillinger

Publisert 16. jan. 2020 09:22 - Sist endret 18. nov. 2020 15:40