Universitetslektor ensembleundervisning (3 stillinger)

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av tre universitetslektorer i 20 % stilling til ensembleundervisning. 

Tentativ tidsplan per 6. mai 2020

  • Kunngjøring (pdf) - 5. februar
  • Søknadsfrist - 16. mars
  • Intervjuer - 9. juni
  • Instituttstyret avgir innstilling - 20. august
  • Vedtak om tilsetting i TUV - 11. september
  • Stillingen er ledig fra 1. oktober 2020

Antall søkere: 24

Som følge av tiltakene i forbindelse med koronautbruddet er ansettelsesprosessen forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan.

Innstillingsråd

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju. 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet.

Protokollene fra instituttstyrets og tilsettingsutvalgets møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk.

Publisert 10. feb. 2020 15:26 - Sist endret 18. nov. 2020 15:40