Administrasjonskonsulent - førstelinje

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av en admininstrasjonskonsulent i fast stilling ved IMV.

Tentativ tidsplan

  • Kunngjøring
  • Søknadsfrist 20. august 2015
  • Innkalling til intervju uke 35
  • Intervjuer 31. august og 1. september
  • Vedtak i Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA) 5. oktober
  • Stillingen er ledig fra 6. oktober 2015

Antall søkere: 131

Innstillingsråd

Veiledning til medlemmer av innstillingsråd om tilsetting i teknisk-adminsitrative stillinger.

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju. Som en del av intervjuet vil søkerne måtte løse en oppgave og presentere den under intervjuet.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet.

Protokollene fra TUTAs møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk og Reglement for tilsetting i teknisk-administrative stillinger

Publisert 4. nov. 2015 09:50 - Sist endret 18. nov. 2020 15:39