Instituttleder 2017-2020

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av instituttleder ved IMV i åremålstilling i perioden 2017-2020.

Tentativ tidsplan

  • Kunngjøring
  • Søknadsfrist 2. juni 2016
  • Intervjuer 25. august 2016
  • Innstilling behandles av instituttstyret 5. september 2016
  • Vedtak i Tilsettingsutvalget (TUV) 26. september 2016
  • Stillingen er ledig fra 1. januar 2017

Søkere

  • Peter Edwards
  • Yngvar Kjus
  • Jørgen Langdalen
  • Hans Weisethaunet

Intervjukomite og innstillingsråd

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet. Instituttstyret innstiller om tilsetting som instituttleder til fakultetets tilsettingsutvalg (TUV).

Protokollene fra instituttstyrets og TUVs møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk.

Publisert 6. mai 2016 13:45 - Sist endret 21. feb. 2020 13:58