Lektor II Musikkbransjekunnskap

Denne nettsiden gir tilgjengelig og oppdatert offentlig informasjon om status for tilsettingen av en lektor II i musikkbransjekunnskap.

Tentativ tidsplan

 • Kunngjøring
 • Søknadsfrist 25. april 2016
 • Innkalling til intervjuer
 • Prøveforelesning 23. og 24. mai
 • Intervjuer 25. mai
 • Instituttstyremøte 13. juni 2016
 • Vedtak i Tilsettingsutvalget (TUV) 24. juni 2016
 • Stillingen er ledig fra 15. august 2016

Antall søkere: 9

Intervjukomite

Komiteen skal være habil. Hva er om inhabilitet?.

Prosessen

 • Intervjukomiteen vurdrer søkerne ut fra søknaden, CV, produksjonsliste, samt vedlagte attester og vitnemål. På bakgrunn av sin vurdering av søkerne, intervjuene, referanseintervjuene og prøveforelesninger gir intervjukomiteen en anbefaling til instituttstyret. Anbefalingen er unntatt offentlighet ihht offentleglova §25
 • Instituttstyret innstiller til TUV. Styrets innstilling er unntatt offentlighet ihht offentleglova §25
 • TUV fatter endelig vedtak i tilsettingssaken

Protokoll fra instituttstyremøtet og tilsettingsutvalgets møte er offentlig.

Publisert 11. mars 2016 17:19 - Sist endret 18. nov. 2020 15:40