Universitetslektor i musikkproduksjon

Denne nettsiden gir tilgjengelig og oppdatert offentlig informasjon om status for tilsettingen av en universitetslektor i musikkproduksjon.

Tentativ tidsplan

 • Utlysning 16. juni 2014
 • Søknadsfrist 1. september 2014
 • Innkalling til intervjuer uke 42
 • Prøveforelesninger 31. oktober
 • Intervjuer 3. og 4. november
 • Instituttstyremøte 15. desember 2014
 • Vedtak i Tilsettingsutvalget (TUV) i februar
 • Stillingen er ledig fra 1. mars 2015

Antall søkere: 19

Intervjukomite

Komiteen skal være habil. Hva er om inhabilitet?.

Prosessen

 • Intervjukomiteen vurdrer søkerne ut fra søknaden, CV, produksjonsliste, samt vedlagte attester og vitnemål. På bakgrunn av sin vurdering av søkerne, intervjuene, referanseintervjuene og prøveforelesninger gir intervjukomiteen en anbefaling til instituttstyret. Anbefalingen er unntatt offentlighet ihht offentleglova §25
 • Instituttstyret innstiller til TUV. Styrets innstilling er unntatt offentlighet ihht offentleglova §25
 • TUV fatter endelig vedtak i tilsettingssaken

Protokoll fra instituttstyremøtet og tilsettingsutvalgets møte er offentlig.

Publisert 4. nov. 2015 09:50 - Sist endret 18. nov. 2020 15:39