Medarbeiderundersøkelsen 2008

I 2008 gjennomførte HF en medarbeiderundersøkelse på alle instituttene og i fakultetsadmnistrasjonen.

Her finner du IMVs rapport og oversikt over tiltakene som ble iverksatt i etterkant av undersøkelsen. 

Publisert 7. sep. 2015 12:05 - Sist endret 8. sep. 2015 18:23